لبگرد ۵ سانت زرد

آجر ده سوراخه زرد، آجر لفتون زرد

اطلاعات فنی:

نوع جنس

وزن

( گرم)

ابعاد کاری

قیمت

( ریال)

آجر ده سوراخه نما لبگرد ۵ سانت زرد

۱۱۰۰

۵×۱۰×۲۱

 

ظرفیت حمل و نقل:

تک

ده چرخ

تریلی

۹۵۰۰

۱۳۵۰۰

۲۰۰۰۰


نوشته های مرتبط